Újgenerációs szekvenálási (NGS) adatok feldolgozása

A projekt célja a felhő tesztelése NGS adatok, elsősorban kis RNS szekvenálási adatok tisztítására, elemzésére.

Projektvezető adatai
Fóthi Ábel
Enzimológiai Intézet