Tumor NGS Pilot Projekt

A munka folyamán daganatos genom és transzkriptom szekvenálási adatok feldolgozása a cél, elsősorban hematológiai daganatokból. Első lépésként kisebb mennyiség publikusan elérhető adatot elemzünk. Később tervezzük az elemzések kiterjesztését más daganatokra is, emellett szeretnénk a transzkripciós zajt befolyásoló mutációkat, genomi jellegzetességeket általánosan leírni. E pilot projekt során szeretnénk különböző bioinformatikai programcsomagok használhatóságát felmérni, és tesztelni, hogy a jövőben milyen típusú elemzéseket tudunk elvégezni a Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet különböző csoportjaiban (MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia, Bioinformatika, Tumorbiológia, stb) generált szekvenálási adatokon.

Projektvezető adatai
Dr. Sebestyén Endre
Támogatott Kutatócsoportok Irodája