Társas kapcsolathálók big data alapú elemzése

A MTA TK-ban több éve zajlik egy interdiszcilináris kutató team részvételével a társadalmi hálózatok big data alapú kutatása. Több nagy méretű adatbázis áll rendelkezésünkre (pl. a teljes IWIW hálózat), amelyeken számos társadalmi problémát vizsgálunk. (pl. társadalmi-jövedelmi egyenlőtlenségek, öngyilkosságok kapcsolata a társas hálózatokkal, települések közötti tudás-transzferek, stb.)

Jelen al-projekt keretében (amelyhez az MTA Cloud hozzáférést igényeljük) a társadalmi egyenlőtlenségek rejtett dimenzióit kívánjuk feltárni. Arra keressük a választ, hogy a különböző egyéni és regionális szintű társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek kialakulásában milyen szerepe van a társadalmi kapcsolatok sok esetben rejtett, mindezidáig kevésbé kutatott dimenzióinak

Projektvezető adatai
Sagvari Bence
Szociológiai Intézet