Structured Robust Control Desing Against Mixed Uncertainty

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt kapott a strukturált szabályozótervezés kutatá­sa, amellyel az elméleti eredmények ipari alkalmazásokban felhasználhatóvá vál­nak. Alkalmazásával lehetőség nyílik PID vagy egyéb könnyen implementálható szabályozók optimális hangolására.

Egy tavaly publikált algoritmus (da Silva de Aguiar et. al. 2017.) strukturált ter­vezési módszert ad bizonytalan rendszerekre. Ez a megoldás számos olyan prob­léma esetén is jól működik, amelyek a D-K szintézissel numerikus okok miatt nem megoldhatók. Az általunk javasolt kutatás ehhez az algoritmushoz hasonlóan működő, de a problémát másképp megközelítő megoldás megalkotását célozza.

Az algoritmus implementálását MATLAB környezetben valósítjuk meg. A kód rendszeres (napi) és alapos tesztelése elengedhetetlen a kutatás sikeréhez. Ehhez van szükségünk virtuális gépre, mivel a tesztelés az implementációra használt számítógépet teljes mértékben igénybe venné.

Projektvezető adatai
Patartics Bálint
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet