Ormoshegyi Tamás diplomamunka

Ormoshegyi Tamás diplomamunkája, intenzív optimalizációs számítások Fico Xpress segítségével

Contact information for project leader
Horváth Gergely
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet