Nyitott - aktív tanári közreműködéssel megvalósítható - tananyag-fejlesztési modell (OCD)

Kutatásunk lényege, hogy a nyitott tananyag-fejlesztési folyamatba bevonjuk a hallgatókat (leendő szakmai tanárokat) és olyan módszertani tudáshoz jutassuk, mely alkalmas az aktív tanulás – közösségi tartalomfejlesztési elemekkel történő – folyamatos fejlesztésére. Szakmódszertani szempontból eljárásunkat tehát nyitott tananyagfejlesztésnek (OCD – Open Content Development) nevezzük. E szakmódszertani megközelítés a következő felismerésekre épül: Az iskolai környezet és a tanulók esetenként a hagyományostól elforduló tanulási késztetése alapján kutatásunkban azt feltételezzük, hogy a képi tanulást és a gyakorlati megoldásokat a tananyaghoz kapcsolva az eddigieknél szervesebb módon lehet a tudásreprezentációra aktívan vállalkozók, s a tudást elsajátítók számára fejlődési lehetőséget teremteni. E megközelítés a következtetések szintjén új neveléstudományi felismeréseket jelenthet, s joggal feltételezhetjük, hogy a további kutató-fejlesztő munka a tanítás-tanulás jelentős módszertani korszerűsítésének lehetőségét hordozza.

Projektvezető adatai
Dr. Molnár György
Támogatott Kutatócsoportok Irodája