Lipidomikai analízis

Lipideken mért tömegspektrometriai adatok
feldolgozása.

Projektvezető adatai
Kóta Zoltán
Biokémiai Intézet