Komplex epidemiológiai modellek becslése

A korszerű, idő és/vagy tér dimenziót is tartalmazó epidemiológiai modellek igen komplexek lehetnek, különösen, ha simítást (spline-okat) is alkalmazunk az egyes magyarázó változóknál, az esetleges nemlinearitások figyelembevételére, illetve, ha a változók között interakciók is lehetnek. További növeli a komplexitást - amint az betegségek vizsgálatánál tipikus - ha az eredményváltozó nem normális eloszlású. Ha ráadásul adminisztratív/finanszírozási adatok alapján dolgozunk, akkor akár több százezer, vagy millió megfigyelési egységünk is lehet. Az ilyen modellek becslése számítástechnikailag nehéz, nagy kapacitásigénnyel jár, cserében sokkal mélyebben megérthetjük betegségek alapvető epidemiológiai jellemzőit.

Projektvezető adatai
Ferenci Tamás
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet