Klasszikus pulzálók hidrodinamikai modellezése SPHERLS programmal

A klasszikus instabilitási sáv pulzáló változócsillagainak vizsgálata és modellezése hosszú (magyar) múltra tekint vissza. A korábbi modellek egydimenziós kódokat használtak mivel a hardvertechnológia nem támogatta azt a számítási mennyiséget, amik a többdimenziós kódokat jellemzik. A mostani projektben a kanadai fejlesztésű SPHERLS több-dimenziós hidrodinamikai modellprogramot használnánk melynek szintén magas számítási kapacitása van (Egy futáshoz körülbelül 16 processzormag), és a futási ideje is hetek, hónapok lehetnek.

A turbulens konvekciós áramlások meghatározóak a pulzáló csillagok viselkedésében, de eddig csak közelítésekkel lehetett a számításokba belevenni (Mivel a konvekció egy 3D-s mozgás, ezt kellett 1D-ben számolni). A projekt célja, hogy ellenőrizzük a régi egydimenziós kódok közelítéseit egy olyan több-dimenziós kóddal amelyben a  konvekciós áramlások nem mesterséges közelítések révén, hanem természetes fizikai következményként jelennek meg.

Projektvezető adatai
Gábor Kovács
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet