Európai talajvízgazdálkodási becslések pontosítása

A vizsgálat a BO/00088/18/4 számú Bolyai kutatás része.

Az európai talajokra kidolgozott talajhidrológiai becslő eljárások tovább pontosíthatók a legújabb adatbányászati módszerek alkalmazásával. A módszerek pontossága mellett fontos szempont azok nagy adatokon történő alkalmazhatósága és a gyakorlat számára is fontos információk kinyerésének lehetősége.
1. Adatbányászati módszerek áttekintése hangsúlyt fektetve az optimalizálás, párhuzamos számítás és interpretáció lehetőségeire.
2. A kiválasztott adatbányászati eljárások hatékonyságának és értelmezhetőségének vizsgálata az európai talajhidrológiai adatbázison (EU-HYDI).
3. Az európai talajhidrológiai becslő módszerek (Tóth et al, 2015: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejss.12192, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/taxonomy/term/10) becslési hatékonyságának növelése adatbányászati eljárás alkalmazásával.
Eredmények publikálása nemzetközi impakt faktoros folyóiratban.

Projektvezető adatai
Tóth Brigitta
Talajtani és Agrokémiai Intézet