Projects

31 - 40 | 130 project(s)
Project name Sort ascending Institute Leader
Proteomikai BigData értékelése Szerves Kémiai Intézet Drahos László

Proteomika az élettudomány számos területén nélkülözhetetlen a biomarker azonosítástól a biokémiai folyamatok megértéséig. A Cloud erőforrásait az NKFIH 2018-1.2.1.-NKP-2018-00005, NKFIH (OTKA) K119459,  FK131603, PD121187,  PD 132135  pályázatok kvantitatív proteomikai számítási igényeinek kielégítésére fogjuk használni.

ProteinProspector Központi Laboratóriumok Medzihradszky F. Katalin

A ProteinProspector egy adatbázislekereső, amely elengedhetetlen tömegspektrometriai alapú proteomikai analízisekhez.

Proof of concept - eegR in the cloud Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Tóth Dénes

A saját fejlesztésű, elektrofiziológiai adatok elemzésére, R nyelven írt eegR csomagot (https://github.com/tdeenes/eegR) a későbbiekben szeretném felhőből futtatható alkalmazássá fejleszteni. Első lépésként tesztelni szeretném az MTA Cloud-ban a különböző csomagok telepíthetőségét, használhatóságát, az elemzés skálázhatóságát, párhuzamosítási technikák hatékonyságát, stb.

PREHUROCO Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

PREdictor of HUman-RObot COllision (PREHUROCO) projektben megvalósított fejlesztés gyártó környezetben az operátorok védelmét szolgálná. A robot mozgását a rendszer ApertusVR (http://apertusvr.org/) segítségével előre szimulálja és a Kinect mélységi kamerával detektált emberi digitális váz helyzetével összeveti. A szerver alkalmazás websocket alapon eventeket bocsájt ki amikor a Kinecttel követett ember a robot jövőbeli munkaterében helyezkedne el és ütközésre kerülne sor.

Precision COVID-19 Vaccine with Companion Diagnostics Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Farkas Attila

Although disease enhancement by antibodies has been described for corona and other viruses,
nobody can predict whether such antibodies induced by the vaccine will not be harmful,
especially after reinfection with a different strain. Alternative vaccines could induce memory
T-cell responses, in the absence of antibodies, to kill newly infected cells. Preclinical testing
of such precision vaccines is performed in silico without animal experiments since epitopes
predicted to bind to three HLA class I molecules of a subject activate cytotoxic T-cell response

Pletyka, reputáció és kooperáció: A társadalmi rend informális építőkövei Társadalomtudományi Kutatóközpont Számadó Szabolcs

A projektben a kommunikáció és a reputációs rendszerek evolúcióját és evolúciós stabilitását vizsgáljuk koopertaív szituációk kontextusában. Fő kérdésünk, hogy ezek a kommunikációs reputációs rendszerek mikor járulnak hozzá a kooperativitás növekedéséhez.

Optimization of WSNs by Formal Methods Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Dr. Kovásznai Gergely

Szenzorhálózatokhoz generálunk maximális élettartamot lehetővé tevő ütemezést, miközben a hálózatra vonatkozó bizonyos biztonsági kikötéseket nem sértjük meg.

Az optimális ütemezést OMT (Optimization Modulo Theories) szolverek segítségével generáljuk. Saját OMT szolverünket pedig ezek futási eredményeivel vetjük össze.

A szenzorhálózatok ütemezésén kívül egyéb klasszikus optimalizálási feladatokkal is teszteljük a szolvereket, pl. hátizsák probléma, minimális feszítőfa.

Eddigi cikkeink a témában:

Optimalizálás fenntartható ellátási láncokban Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Horváth Gergely

"A futo magyar-szloven NKFIA pályázatomhoz volna szukseg egy Windows 10 szerverre.
A szerveren megoldo algoritmusokat akarunk futtatni benchmar adatokon. " /Kis Tamás/

Oktatas Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Nagy Enikő

Az MTA Cloud Wigner részlegbeli tesztelése céljából szeretnék létrehozni egy projektet.

Occopus performance test Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Balázs Barnabás Lóránt

Testing the performance and utility of the Occopus hybrid cloud orchestrator tool by running example applications on large data sets.