Lipidomikai analízis

Lipideken mért tömegspektrometriai adatok
feldolgozása.

Contact information for project leader
Kóta Zoltán
Biokémiai Intézet