Űrcsillagászati adatok feldolgozása

Űrtávcsövek - elsősorban a Kepler és a TESS - fotometriai méréseinek feldolgozása: fénygörbék automatikus klasszifikációja, tranziens jelenségek keresése deep learning algoritmusokkal.

Contact information for project leader
Vida Krisztián
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet